Ind- og udmeldelse

Indmeldelse og udmeldelse af klub skal ske elektronisk via link nedenfor.

Indmeldelse og udmeldelse af klub

Vigtig!  Du skal også indmelde dit barn i skoleklubben, da vi skal bruge det til vores medlemskartotek.

 

Fritids/skoleklub