Studerende

  1. Beskrivelse af praktikstedet

Institutionens navn:  Skoleklubben 144.

Adresse: Bagsværdvej 144a, 2800 Kongens Lyngby

Kontor tlf.: 51413761 eller Stengårdskoles kontor tlf.:39573700

Åbningstider: man kl. 13.30 -17.00

                         Tirs   kl. 14.00 -17.00

                         Ons  kl. 14.00 – 17.00

                         Tors  kl. 14.00 -17.00

                         Fre   kl. 13.30 – 17.00

Når stengårdskole holder ferie lukket, har skoleklubben åbent fra kl.9.00-16.00 dog ikke imellem jul og nytår.

Beskrivelse af brugergruppen: 4.-6. Klasse indenfor almenområdet.

Antal børn/unge/voksne: Ca. 325 Aldersgruppe: Skoleklub-delen 3.-6 klasse.

Arbejdsmetoder: Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis herunder teoretiske og metodiske grundlag.

(Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål) Gladsaxe Kommune arbejder målrettet med pædagogisk kontinuitet. Det betyder blandt andet, at vi arbejder med begrebet primærpædagoger – dvs. Pædagoger, der følger børnene fra slutningen af 3. klasse til og med 6 klasse. De pædagogiske rammer for vores arbejde tager udgangspunkt i de kommunale trinmål omkring den alsidige, sociale og personlige udvikling samt mål & indholdsplaner for Klub området. Vores aktiviteter bæger præg af en vekselvirkning mellem frivillige tilbud og ”skal”- tilbud. Vi lægger vægt på: – Venskaber – Fællesskab – Leg og fordybelse – Kreativitet og bevægelse – Medbestemmelse – Konflikthåndtering. Vi arbejder med den hele sammenhængende dag for børnene. Det vil sige at den studerende både indgår i skoledelen med skoletimer og understøttende undervisning samt med aktiviteter i fritidsdelen.

Den studerende samarbejder tæt med både lærere og pædagoger i teamet, samt alle pædagogerne i Skoleklubben.

Øvrige samarbejdspartnere: – De øvrige lærere i mellemtrinnet – PPR-psykologen – Sundhedsplejersken og tale-høre-læreren – Sagsbehandlerne – Pædagogerne fra indskolingen.

Fysiske rammer; ude og inde:

Beliggenhed: Huset står på radiomarken ned til Bagsværd Sø og 10 min. I gå afstand til stengårdskole.

Huset består af mange spændende lokaler: Et sy værksted, en sal med scene, cafe og køkken, hvor der bliver lavet mad, vi har bordtennis bord, billardbord, to musikrum, et sportsrum, en computer cafe, et danserum.

Udendørsarealer:

Der har vi: En fodboldbane, En terrasse, En barske og fodboldbane samt ramper man kan kører på og et udendørs bordtennisbord i baghaven samt 3 hængekøjer.

En bålplads, et hus til alle vores kaniner, chinchillaer og marsvin.

Eksterne faciliteter:  – Gladsaxe Kommunes Natur og Sejlklub som ligger ved siden af skoleklubben 144, lige ud til Bagsværd sø.

– Gladsaxe Svømmehal.

Ansatte: (Antal og faggrupper – pædagogisk faggruppe og andre faggrupper)

Vi har en faglig leder som er tilknyttet Skoleklubben og mellemtrinnet. Vi er 6 uddannede pædagoger og en Håndarbejdslærer.

Link til uddannelsesplan >uddannelsesplan<

Dato for sidste revidering:   1. september 2023 skrevet af skole klub-koordinator Stig Michaelsen.

Fritids/skoleklub