Personale

 

 

 

 

59137_1492278318375_5309284_n
Stig er skoleklubkoordinator dvs. han tager sig af alt papirarbejde og praktiske omkring huset. Stig står også for musikområdet, sejlklubben og for træning på de ethjulede cykler.Ud over det er Stig også praktikansvarlig og vejleder for de studerende.Er også med i skoledelen på stengård skole.

saro50806_0054plarge
Kolja står primært for computercaféen, hvor der er spilleturneringer kombineret med forskellige fysiske aktiviteter, konkurrencer og lege. Kolja er også vejleder for de studerende. Er også med i skoledelen på stengård skole.

Mathias står primært for Sport og musik. Sørger for sportsturneringer ude og i huset. Er også med i skoledelen på stengård skole.

naja1
Naja står for atelieret som er åbent alle ugens dage. Ud over det daglige, er der også temaer deroppe, og du kan være med til at bestemme hvilke.Ud over det er Naja også vejleder for de studerende.Er også med i skoledelen på stengård skole.

regitze
Regitze står for alle vores søde dyr, snak med hende, så kan du måske være ansvarlig for dyrene og lære en masse om at passe på dyrenes verden. Ud over det er Regitze også vejleder for de studerende.Er også med i skoledelen på stengård skole.

Nils
Nils står for det ene musikværksted, hvor du kan spille i band og øve sammenspil, så du kan spille til forskellige arrangementer i klubben og kommunen.
     
   
 

Fritids/skoleklub