Kære forældre og børn

Nu varer det ikke mange dage, før vi slår om til sommerferieplan, nærmere næste uge fra mandag d.29 Juni. Husk vi har åbent fra kl.9-16 hver dag på nær uge 30, hvor vi har lukket hele ugen. Vi holder åbent uge 32 med fra 9-16. Husk madpakke samt drikkelse til hele sommeren, da vi ikke har noget eftermiddags mad i denne periode. Husk også cykel! da mange af vores ture foregår på cykel ( se program for sommeraktiviteter i 2020) Ellers har vi bare tilbage at ønske jer alle en rigtig god sommerferie.

Sommer hilsen Personalet.

Kære forældre og børn

Fredag d.19 Juni skulle vi ha haft sommerfest, men den er desværre  blevet aflyst grundet Corona. Vi satser på, at vi måske kan holde en fest i sensommeren. Men det vender vi tilbage med, hvis det bliver aktuelt.

Hilsen Personalet.

Kære forældre

Opmærksomhed i forbindelse med ferie i udlandet.

I forhold til udenrigsministeriet rejsevejledning er der nogle ting man skal være opmærksom på hvis man har ophold udenfor landets grænser.

Fra den 15. juni må man gerne rejse til Norge og Island, og til Tyskland til byer med under 750.000 indbyggere. Det er også stadig tilladt at opholde sig i Sverige, hvis opholdet alene består i transit mellem Ystad og Rønne ifm. rejser til Bornholm. Mange har sommerhuse eller ødegårde i Sydsverige og relationer til området. Desværre er grænserne til Sverige endnu ikke åbne, og der er endnu ingen udmelding om, hvornår dette vil ske. Derfor er alle ikke-nødvendige rejser til Sverige og resten af verden fortsat i strid med Udenrigsministeriets rejsevejledning

Hvis I som forældre ikke har fulgt rejsevejledningerne, beder vi om, at I ikke selv deltager i arrangementer på skolen. Hvis jeres børn kommer hjem fra Sverige eller andre lande, der er omfattet af rejsevejledningen, så beder vi om, at I følger myndighedernes anbefalinger og holder dem hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Dette gælder også i forbindelse med sommerferien. Der skal være 14 dage mellem skolestart/ klubstart og hjemkomst fordi myndighederne vurderer at de ”kan udgøre en smitterisiko for de andre børn og personalet.

Sommerhilsen Personalet.

Kære børn og forældre

Vi er nu nået så langt i bunken, at vi lige nu sidder og finder ud af, hvem der skal have penge tilbage for den Lalandia tur, som desværre blev aflyst pga. Corona. Alle jer der går i 6 klasse og som har betalt 265 kr. for turen, får pr. automatik penge tilbage. I kan af gode grunde ikke  deltage næste gang vi tager af sted i efteråret, da I jo er gået ud af skoleklubben.

Jer som stadigvæk går i klubben og som har betalt for turen, har nu mulighed for at beholde billetten, og har dermed sikret sig en plads til næste gang vi skal afsted. Men vi vil meget gerne vide hvad i gerne vil? Husk at give besked senest d.17 juni om i vil ha pengene tilbage eller beholde billetten.

Hilsen Personalet.

Kære børn og forældre

I år vil vi rigtig gerne vide, hvornår jeres børn har brug for at komme i klub i sommerferien. Jeres barn skal bare aflevere en seddel, til en af de voksne i skoleklubben. Det drejer sig om uge 27-28-29 ( uge 30 har vi lukket) og uge 31. Vi holder åbent fra kl.9-16 hver dag. Sommer aktivits- program kommer op snart. frist for tilmelding er d.15/6.2020

Sommer hilsen Personalet.

Skoleklubben

Hej allesammen!

Vi har haft åbent i klubben nogle uger nu, og det er gået rigtig godt. Det at vi kun må være udenfor har ikke bremset den gode klubånd, tværtimmod 🙂 Se nedenfor!

På gensyn i danmarks bedste skoleklub

Kære børn og forældre!

Så kan vi snart lukke dørene op igen. Som tidligere skrevet bliver det et andet tilbud, end det vi kunne tilbyde før Covid-19.

De værksteder som vi normalt ville kunne tilbyde, som ex. computer, krea og musikværksted, har vi ikke mulighed for at åbne lige nu. Der vil være fokus på, at vi holder fornuftig afstand og tager hygiejnemæssige forholdsregler. Tilbuddet vil derfor komme til at foregå udenfor i området, omkring klubben. 

Der vil blive lavet baser, hvor børn fra de forskellige skoler kan ligge deres ting. Garderoben indenfor vil ikke blive taget i brug, så de ting som børnene ville kunne få brug for, alt efter vind og vejr, skal de have med frem og tilbage. 

Når børnene starter i skoleklubben 144, vil de selv have mulighed for at tage hjem, når de ønsker dette. Dette skal selvfølgelig være efter aftale med jer forældre, men børnene har et større eget ansvar for selv at administrere de aftaler de har lavet. Vi vil selvfølgelig gerne støtte op, hvis der er behov for dette. Derudover vil der blive lavet ind- og udkrydsningslister, så vi har et overblik over hvem og hvor mange børn vi har i klubben. Når børnene starter op, vil personalet instruere børnene i hvad de skal være opmærksomme på. 

Vi vil i klubben tilbyde en eller anden form for eftermiddags snack, husk derfor Gladsaxekort, da vi ikke tager imod kontanter. Vi vil ikke kunne lave mad i vores køkken, som vi normalt gør men ud fra hygiejnemæssige hensyn vil vi sørge for at børnene har mulighed for at få lidt at spise i løbet af eftermiddagen. 

Der vil sikkert melde sig en del spørgsmål i forbindelse med, at vi åbner op igen. 

I må endelige tage fat i os, hvis der er noget vi kan være behjælpelige med at svare på. 

Vi glæder os til at tage imod jer!

MVH

Personalet.

Kære forældre til børn i klub 144 på 3., 4. og 5. årgang

Fra på tirsdag d. 2. juni vil der igen blive åbnet op for klubben på deres egen matrikel i Klub 144.

På grund af Covid-19 vil det dog være et ganske andet klubtilbud end det de tidligere har haft. 

Klubben vil primært foregå udenfor og der vil ikke være åbent for værksteder som krea, musik og computer. 

Der er også de samme restriktioner i forhold til afstand og hygiejne som der er på skolen. 

Vi glæder os til at kunne bruge klubben igen, selvom det er under nogle lidt mere restriktive vilkår. 

Mvh.

Claus, skoleleder på Stengård Skole

Kære forældre og børn

“På grund af den nuværende situation med gradvis genåbning af skolerne afholdes Stengård Skoles klubtilbud, Klub 144, på selve skolen indtil videre. Forældre til børn som IKKE går på Stengård Skole, og som har brug for pasning til jeres børn efter skoletid, skal kontakte skoleleder Claus Møller på Stengård Skole: 61 33 47 50
Vi kan samtidig oplyse, at:  

Gladsaxe Byråd har den 13. april besluttet, at familier i en periode kan få orlov til deres barn/børn fra SFO og Skoleklub. Det sker med henvisning til COVID-19 (Corona) for at hjælpe familier, der af forskellige årsager ikke ønsker at benytte tilbuddene i en tid, hvor en del forældre er hjemme, blevet arbejdsløse eller af andre årsager ønsker at holde deres barn hjemme efter skoletid. Ved orlov bortfalder forældrebetalingen i den periode, barnet er udmeldt. 

I vil derfor kunne udmelde og få orlov fra jeres barns SFO eller Skoleklub fra og med den 14. april 2020. Orloven kan bevilges for mindst en måned og højest for 6 måneder og kan ikke gives med tilbagevirkende kraft. Det er forløbeligt muligt at søge orlov med henvisning til COVID-10 frem til den 14. juli 2020.

Hvis du ønsker at udmelde dit barn midlertidig fra SFO eller skoleklub og få orlov, skal du skrive til Lars, faglig leder på Stengård Skole,  på mail: larnad@gladsaxe.dk. Efter endt orlov, er der garanteret plads i SFO’en eller skoleklubben.”

Med venlig hilsen 

Claus Møller 
SkolelederStengård Skole

Kære børn og forældre

Lige en opdatering på situationen 🙂 Vi holder fortsat lukket i skoleklubben 144, nu frem til d.13/4-2020. Hvad der derefter sker, ved vi ikke noget om endnu.

Til jer der har dyr i klubben – personalet sørge stadigvæk for, at alle dyrene har det godt og bliver passet hver dag i denne periode.

Til jer der har tilmeldt jer vores årlige Lalandia tur, den er desværre blevet aflyst. Men vi arrangerer selvfølgelig en tur, på et senere tidspunkt. Vi ved bare ikke endnu hvornår det bliver.

Hvis man har betalt for denne tur, skal man nok få pengene refunderet, når vi igen lander i klubben.

Vi håber i alle er ved godt mod og fortsat passer på jer selv og hinanden.

Kh Personalet.

Fritids/skoleklub