I-padfri zone

Efter flere drøftelser i personalegruppen omkring I-pads, har vi besluttet,

at klubben er I-padfri zone (alle dage) fra kl 14 – 16.30

mvh. personalet