Kære forældre til børn der bruger skoleklubben 144.

Da Gladsaxe Kommune er blandt 18 kommuner der har indført skærperede retningslinjer som følge af et højt smittetryk, vil klubtilbuddet frem til jul være anderledes end det plejer.

Gladsaxes borgmester opfordrer dem der har andre muligheder for pasning, til at vælge disse frem til jul. 

Retningslinjer betyder, at de børn der bruger tilbuddet, skal være klasseopdelt så vidt muligt. 

Da der er børn fra mange skoler og klasser i Klub 144, betyder det at vi ændrer på rammerne for tilbuddet. 

Frem til jul vil klubtilbuddet foregå udenfor. Der vil ikke være de normale værksteder, men der vil i stedet tænkes i tilbud der kan foregå på vores udearealer. 

Derfor opfordrer vi børn der vælger at bruge tilbuddet, om at have ekstra varmt tøj på efter vejret. 

De arrangementer der var planlagt op til jul, er vi desværre også nødt til at aflyse, eller rykke til det nye år i stedet. 

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og håber at vi i det nye år igen, kan åbne op for alle de gode tilbud, vi har i klubben.

MVH

Personalet i Klub 144.